Novi iskorak u poslovanju, stambeni objekat na urbanoj lokaciji

Predmetna lokacija se nalazi na uglu ulica Srpskih pilota, Ranka Milićevića i Tina Ujevića, naselje Nova Varoš, Banja Luka. Katastarska parcela ima površinu od oko 910,60m2.

Na planiranoj građevinskoj parceli predviđena je izgradnja višeporodičnog stambenog objekta bez poslovnih prostora.

Prizemna etaža je namijenjena za stanovanje i poslovanje, odnosno tri stambene jedinice i jedan poslovni apartman, dok su spratovi namijenjeni za stanovanje, sa četiri stambene jedinice po etaži, gdje su ukupno isprojektovane 23 stambene jedinice i jedna poslovna jedinica.

Podrumska etaža je namijenjena za prateće sadržaje. Na ovoj etaži smješteno je: 20 parking mjesta, pet ostava, podstanica grijanja, agregat, prostorija za sprinkler instalacije, prostorija za hidro postrojenje i jedna stepenišna vertikala sa pripadajućim predprostorima i liftom. Takođe, predviđena je međuetaža između podruma i prizemlja na kojoj je pozicioniran prostor za čitstačicu.

Na parteru je planirano 7 parking mjesta dok je u podrumskim etažama obezbijeđeno još 20 parking mjesta, što ukupno čini 27 parking mjesta, čime je zadovoljen uslov 1 stan, 1 parking mjesto.

Vertikalna komunikacija unutar objekta obavlja se stepeništem i liftom.Objekat je pravougaonog oblika okvirne površine prizemlja od 317,75m2. Prizemlje objekta je izdignuto 150cm u odnosu na okolni plato.

Dobro nam došli.

Pogledajte katalog stanova:

Kontakt e-mail adresa: petrol@west.ba

Phone: +387 51 815 252
Fax: +387 51 815 252
Put srpske vojske 5a
78400 Gradiška, RS, BiH